vrijdag 2 november 2012

Dorpscentrum Zuidbroek.

Woensdag 31 oktober was het goed weer om de camera weer
eens boven het centrum van Zuidbroek te hangen en te zien dat
de bouw van de appartementen flink opschiet. Aan de voor-
zijde is het "hoogste" punt reeds bereikt en aan de achterste
woningen wordt hard gewerkt om het dak dicht te krijgen.
We houden U op de "hoogte".

Blauwe Passage

Ook dit project fotograferen wij in opdracht. Dit wordt de nieuwe
 vaarverbinding van de noordrand van het Oldamtmeer naar
Nieuwolda. Hiermee krijgen het Oldamtmeer en Blauwestad een
aansluiting op het Termunterzijldiep, de Dollard en de Eems.
De bouw van de brug en de sluis is voltooit en de opstakels zijn
grotendeels verwijderd. Als alles goed gaat kan de Blauwe
Passage in het vaarseizoen 2015 in gebruik worden genomen.