donderdag 15 oktober 2009

Marsum Boerderij


Boerderij "de Valge" van de fam. Kuiper uit ±1850. Vanuit het weiland naast deze boerderij heb ik foto's mogen maken van het kerkje. Waarvoor mijn dank.

Marsum Kerk

Aan de weg van Appingedam naar Holwierde ligt het wierdedorp Marsum. De kerk stamt uit de tweede helft van de 13e eeuw en is een strakke zaalkerk met een forse toren met zadeldak in Romaanse stijl. Het dak van de koorsluiting is nog bedekt met dakpannen van een middeleeuws type, die om en om met de bolle dan wel holle kant naar boven zijn geplaatst en ook wel "monniken" en "nonnen" worden genoemd. De kerk is gewijd aan Sint-Martinus, patroonheilige van de boerenbevolking en van de paardenbezitters.
dinsdag 11 augustus 2009

dijk bij Nieuwstad

Hier wordt de dijk gerepareerd, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest.

dijk bij Nieuwstad

Henk Breedland en ik mochten dit fotograferen in opdracht van het waterschap.

Nieuwstad

Dit is een buurtschap vlakbij Spijk en Bierum (Gr.) Fraai gelegen tegen de dijk aan een doodlopende weg. Vroeger was de parkeerplaats een camping

zondag 2 augustus 2009

"het Riet" (Blauwe stad)

Door een omgevallen hei instalatie vernielde woning van de fam. Ellérie. Nu, ruim een jaar later, ligt de situatie er nog net zo bij. Jammer!!

Le Mond Saint Michel.

Deze abdij in Normandië (Fr.) staat op de lijst van het werelderfgoed van UNESCO en is zeker de moeite waard als U in de buurt bent.

Steenhuis Recycling bv. Winschoten

Voor deze firma mocht ik een sessie maken van het bedrijfs terrein. Bijkomende moeilijkheid was: boven water fotograferen. Altijd spannend, vooral als de wind plotseling wegvalt!

Zuidbroek Petruskerk

Deze kerk stamt uit 1280. De bouwstijl wordt getypeerd als romano-gotisch van het "Groninger-type". Op de oude begraafplaats, rond de kerk, zijn vele oude grafzerken te bezichtigen. Aan de voorzijde, voor de kerk, staat een klokkentoren met gevangeniscellen die nog tot 1947 werden gebruikt. Binnenin de kerk vindt U een geheel gerestaureerd en speelklaar Schnitger/Freytag orgel.

Zeerijp

Mooi stukje ploegwerk !

dijk bij Delfzijl

Vlakbij de flat van "Hoogwatum" moest de rioolpersleiding verwijderd worden. In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest mochten wij dit in 9 sessies fotograferen. Aan de horizon ziet U Delfzijl.

dijk bij Delfzijl

Bunkers met afsluiters (geplaatst in 1923/1924) die verwijdert moesten worden.

"Meerstad"

Vlakbij Groningen (tussen Ruischerbrug en Harkstede) wordt een nieuwe megawijk ontwikkeld, Meerstad genoemd, met veel water. De werkzaamheden zijn reeds gestart. (grondverplaatsing)

Nieuwe Statenzijl

In de uiterste noordoostelijke hoek van Groningen ligt deze sluis (=zijl) aan de Westerwoldse Aa. Rechts op de foto is Nederlands grond gebied , links is Duits grondgebied. Zie ook het boek "de Graanrepubliek" van Frank Westerman.

Oterdum

Oterdum was een middeleeuws wierde dorp vlak achter de Eemsdijk, in de nabijheid van Delfzijl. In 1961 is het dorp afgebroken om ruim baan te maken voor het zeehaven kanaal en de Oostmahornhaven. Van Oterdum zelf resteerd niets meer. De meeste zerken en grafstenen van het kerkhof zijn op de zool van de nieuwe dijk tot een nieuwe begraafplaats herschikt. Het monument "de hand van Oterdum" van M.Meesters, is op deze herdenkingsplek geplaatst.

Fiemel (Punt van Reide)

Hier hadden de Duitsers in 40/45 een stelling (Batterie Termunten) met betonnen bunkers en bakstenen manschappen onderkomens en munitieopslagplaatsen , radarpost en luchtafweer ter verdediging van Emden. In 1997 is een nieuw gemaal gebouwd (arch. Jan Timmer) dat grotendeels in het dijklichaam is opgenomen.

Punt van Reide (Fiemel)

Hier komen de Eemsdijk en de Dallingweersterdijk van de Dollard samen.

zondag 12 juli 2009

Zeerijp (Gr.)

Een dijkdorp uit de 13de eeuw. Zeerijp betekent zeerand of landstreek aan zee. Nabij het centrum staat korenmolen de Leeuw, een stellingmolen met bakstenen onderbouw uit 1865.

"Reservevlieger"

Altijd wanneer ik ga "KAP-pen, neem ik een extra vlieger mee voor "noodgevallen". Hiermee kan ik bv. liften. Ook deze "Breedland delta" is zeer geschikt voor lucht fotografie.

't Griend

Rechts van Terschelling ligt het vogeleiland 't Griend, eigendom van Natuurmonumenten. Voor mijn werk moest ik op het eiland zijn om een nieuwe "kijkhut" te plaatsen. "Toevallig" had ik mijn vlieger en rig bij me en heb daar hele mooie foto's gemaakt met toestemming van Natuurmonumenten.

't Griend

Vanaf een ponton waar ik afgereden ben, op de drooggevallen bodem van de Waddenzee, ongeveer 300 mtr. uit de kust, plaats ik de nieuwe kijkhut, in twee delen, op de wagens die naar de plaats van bestemming worden gereden op het eiland.

Noordpolderzijl

Cafe "het Zielhoes", vroeger het sluiswachtershuis, waar regelmatig regionale artiesten optreden. Aan de horizon ligt Warffum.

Noordpolderzijl


De kleinste zeehaven van het land, vroeger voor vissers uit Usquert, die vooral op garnalen visten. Nu wordt hij nog steeds door enkele vissers gebruikt, maar vooral als schuilplaats bij slecht weer. Op het dijklichaam is een steenmozaïek aangebracht, ontworpen door kunstenaar J.H. van Loon. Voor mij , en vele groningers, het mooiste plekje van Groningen!

vrijdag 26 juni 2009

Fanø Denemarken.

Op dit eiland voor de kust van Denemarken, ter hoogte van Esbjerg, vindt elk jaar één van de grootste vlieger festivals plaats. In 2009 al voor de 25 ste keer.

Fanø


Hier heb ik de camera op ongeveer 80 mtr. hoogte gericht op het achterland. In de duinen staan div. recreatie woningen en hotels.

Fanø


OP het strand komen de vliegeraars uit alle delen van de wereld bijéén. 4 Dagen achteréén niets dan vliegers van groot tot klein sieren de hemel. Zover het oog reikt, alleen maar vliegers. Ook de "KAP-pers zijn present. Hier kun je ervaringen uitwisselen en de nieuwste snufjes zien op luchtfotogebied. Een aanrader!