dinsdag 11 augustus 2009

dijk bij Nieuwstad

Hier wordt de dijk gerepareerd, in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest.

dijk bij Nieuwstad

Henk Breedland en ik mochten dit fotograferen in opdracht van het waterschap.

Nieuwstad

Dit is een buurtschap vlakbij Spijk en Bierum (Gr.) Fraai gelegen tegen de dijk aan een doodlopende weg. Vroeger was de parkeerplaats een camping

zondag 2 augustus 2009

"het Riet" (Blauwe stad)

Door een omgevallen hei instalatie vernielde woning van de fam. Ellérie. Nu, ruim een jaar later, ligt de situatie er nog net zo bij. Jammer!!

Le Mond Saint Michel.

Deze abdij in Normandië (Fr.) staat op de lijst van het werelderfgoed van UNESCO en is zeker de moeite waard als U in de buurt bent.

Steenhuis Recycling bv. Winschoten

Voor deze firma mocht ik een sessie maken van het bedrijfs terrein. Bijkomende moeilijkheid was: boven water fotograferen. Altijd spannend, vooral als de wind plotseling wegvalt!

Zuidbroek Petruskerk

Deze kerk stamt uit 1280. De bouwstijl wordt getypeerd als romano-gotisch van het "Groninger-type". Op de oude begraafplaats, rond de kerk, zijn vele oude grafzerken te bezichtigen. Aan de voorzijde, voor de kerk, staat een klokkentoren met gevangeniscellen die nog tot 1947 werden gebruikt. Binnenin de kerk vindt U een geheel gerestaureerd en speelklaar Schnitger/Freytag orgel.

Zeerijp

Mooi stukje ploegwerk !

dijk bij Delfzijl

Vlakbij de flat van "Hoogwatum" moest de rioolpersleiding verwijderd worden. In opdracht van het waterschap Noorderzijlvest mochten wij dit in 9 sessies fotograferen. Aan de horizon ziet U Delfzijl.

dijk bij Delfzijl

Bunkers met afsluiters (geplaatst in 1923/1924) die verwijdert moesten worden.

"Meerstad"

Vlakbij Groningen (tussen Ruischerbrug en Harkstede) wordt een nieuwe megawijk ontwikkeld, Meerstad genoemd, met veel water. De werkzaamheden zijn reeds gestart. (grondverplaatsing)

Nieuwe Statenzijl

In de uiterste noordoostelijke hoek van Groningen ligt deze sluis (=zijl) aan de Westerwoldse Aa. Rechts op de foto is Nederlands grond gebied , links is Duits grondgebied. Zie ook het boek "de Graanrepubliek" van Frank Westerman.

Oterdum

Oterdum was een middeleeuws wierde dorp vlak achter de Eemsdijk, in de nabijheid van Delfzijl. In 1961 is het dorp afgebroken om ruim baan te maken voor het zeehaven kanaal en de Oostmahornhaven. Van Oterdum zelf resteerd niets meer. De meeste zerken en grafstenen van het kerkhof zijn op de zool van de nieuwe dijk tot een nieuwe begraafplaats herschikt. Het monument "de hand van Oterdum" van M.Meesters, is op deze herdenkingsplek geplaatst.

Fiemel (Punt van Reide)

Hier hadden de Duitsers in 40/45 een stelling (Batterie Termunten) met betonnen bunkers en bakstenen manschappen onderkomens en munitieopslagplaatsen , radarpost en luchtafweer ter verdediging van Emden. In 1997 is een nieuw gemaal gebouwd (arch. Jan Timmer) dat grotendeels in het dijklichaam is opgenomen.

Punt van Reide (Fiemel)

Hier komen de Eemsdijk en de Dallingweersterdijk van de Dollard samen.