woensdag 2 november 2011

Kerkje van Nuis (gr.)

Rond 1250 kwamen er al mensen in deze kerk.Het kerkje, in romano-gotische stijl opgetrokken,
is een eenvoudige zaalkerk met rechtgesloten koor, waarvan de oostgevel het best bewaard is gebleven. Ook de binnenzijde is de moeite van het bekijken waard.

"Coulissenlandschap".

In opdracht moesten wij dit landschap fotograferen bij Niebert. Duidelijk is te zien dat alle percelen zijn omzoomd door houtwallen. In zijn geheel wordt dat dan een coulissenlandschap
genoemd. In het midden ziet U de Iwemaheerd, dit is een "steenhuis" gebouwd in ± 1400.
Het is het enige steenhuis dat in Groningen rest.

"Meerstad"

De nieuwbouw vordert gestaag en de eerste nieuwe bewoners hebben hun woning betrokken.
Ook de op de "eilanden" wordt reeds nieuwbouw gepleegd.